قالب وبلاگ

BRIC
Behavioral Research Information Center " مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری 
لينک دوستان
چت باکس


اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه اصفهان  دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر نشریه کدپستی 81744  تلفن : 7933097 - 7933100 - 7933097  فاکس: 7933151

***

 

 

خرداد 81

خرداد 80

علمی پژوهشی

دانشگاه ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه اصفهان

1

تهران خیابان انقلاب دانشگاه تهران دانشکده ادبیات طبقه چهارم تلفن : 6111

***

 

 

خرداد 81

خرداد80

علمی پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران

2

تبریز دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

***

 

 

خرداد 81

خرداد80

علمی پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تبریز

3

تهران خیابان شهید دکتر مفتح شماره 49 تهران کدپستی 15614 ایران دفتر مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تلفن : 8102255 داخلی: 255

***

 

 

خرداد 81

خرداد80

علمی پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تربیت معلم

4

کرمان انتهای بلوار22 بهمن -مجتمع دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان ص.پ. 76175-133 تلفن: 226995                    دورنگار : 265389                                                                email: iranmaneshir@yahoo.com

***

 

 

دی 82

دی 81

علمی پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه کرمان

5

مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی خیابان دکتر علی شریعتی  ک.پ.91384                     تلفن : 29-831026  داخلی : 223

***

 

 

خرداد 81

خرداد80

علمی پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه فردوسی

6

تهران اوین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی                                     تلفن : 2141535 - 2043045

***

 

 

خرداد81

خرداد 80

علمی پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی -داشگاه شهید بهشتی

7

مشهد میدان ازادی پردیس دانشگاه فردوسی -دانشکده الهیات شهید مطهری  کد پستی 917748955 تلفن : 8629571-4                          دورنگار:  0511-8629579                                  email : fth@ferdowsi.um.ac.ir

***

 

 

خرداد81

خرداد 80

علمی پژوهشی

الهیات و معارف اسلامی مشهد -دانشگاه فردوسی

8

تهران بلوار میر داماد- خیابان نفت جنوبی موسسه اطلاعات سیاسی - اقتصادی                ک. پ. 1549951199                                  تلفن : 2-2993460 و 29993460

 

 

 

اردیبهشت 84

اردیبهشت 80

علمی - ترویجی

اطلاعات سیاسی - اقتصادی - موسسه اطلاعات

9

تهران خیابان گاندی کوچه دوازدهم پلاک 44 کمیته ملی المپیک                                       تلفن : 2269031 و 6-8882853

 

 

 

تیر 75

تیر 81

علمی پژوهشی

المپیک - کمیته ملی المپیک  ج.ا.ا

10

تهران بزرگراه جلال آل احمد تهران 14395 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ص.پ. تهران 864-14395 تلفن:8004742 و 631891 دورنگار8004742                                                                                   email: info@iransociology.org

***

 

 

اسفند 82

اسفند 81

علمی پژوهشی

انجمن جامعه شناسی ایران

11

تهران خیابان شهید باهنر- خیابان شهید آقایی ص.پ.395-1793 تلفن : 2802658-9                  فاکس : 2802649

 

 

*

مرداد 79

مرداد 75

علمی - ترویجی

the iranian journal of international affairs                 وزارت امور خارجه

12

تهران نیاوران خیابان شهید مختار عسگری       پلاک 10 - ص.پ. 19395/4647 فاکس : 2538501

 

 

 

مهر 81

مهر77

علمی - ترویجی

برنامه و توسعه - موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

13

تهران میدان بهارستان  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -مرکز مدارک علمی و انتشارات - کدپستی: 11494  تلفن : 32458255                فاکس:3272494                                                                                    e-mail: doc-center @mporg.ir

 

 

 

ابان 85

ابان 81

علمی - ترویجی

برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه

14

تهران بزرگراه شهید جمران خیابان آل احمد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -                 صندوق پستی : 14155-6311                        تلفن و نمابر : 8006355                                      e-mail: accounting_j @ut.ac.ir

 

 

 

مرداد 83

مرداد 79

علمی پژوهشی

بررسیهای حسابداری و حسابرسی - دانشگاه تهران

15

تهران ص.پ. 416-17115                               تلفن مدیر مسوول 09112978357

 

 

 

بهمن 85

بهمن 81

علمی - ترویجی

پژوهش دینی

16

اصفهان  دانشگاه اصفهان اداره انتشارات دفتر مجله پژوهشی                                            تلفن : 0311-683090-99           داخلی : 239  و 0311-7932175

***

 

 

خرداد 81

خرداد 80

علمی پژوهشی

پژوهشی دانشگاه اصفهان - دانشگاه اصفهان

17

تهران خیابان کارگر شمالی بالاتر از بلوار کشاورز ساختمان شماره 240   تلفن : 6422378-6439216  فاکس:929634

 

 

 

بهمن 82

بهمن 78

علمی پژوهشی

پژوهشنامه بازرگانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

18

تهران-خ شهید بهشتی-نبش احمد قصیر-دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی-مرکز تحقیقات اقتصاد ایران- کدپستی:15134             تلفن: 8718117 و 87254001-2  داخلی : 225  فاکس: 8726388

 

 

 

تیر 85

تیر 81

علمی پژوهشی

پژوهشهای اقتصادی ایران - دانشگاه علامه طباطبایی

19

تهران-خ شهید مفتح-شماره 46تهران کدپستی: 15614-ایران   تلفن : 8848943

 

 

 

اردیبهشت84

اردیبهشت 80

علمی - ترویجی

پژوهش های تربیتی - دانشگاه تربیت معلم تهران

20

تهران-موسسه جغرافیا-ضلع شمالی دانشگاه تهران-خ پورسینا-شماره 39 تلفن:6113368      فاکس: 6404366                                        email: geog_ins@ut.ac.ir

 

 

 

مرداد 84

مرداد 80

علمی پژوهشی

پژوهشهای جغرافیایی - دانشگاه تهران

21

قم- ص.پ. 37185-4171  تلفن : 2931771-3 و 2923311-14         فاکس:2935686                                                                                       email: falsafikalami@qom.ac.ir

 

 

 

اسفند 84

اسفند 80

علمی - ترویجی

پژوهشهای فلسفی - کلامی دانشگاه قم

22

تهران-خ پاسداران-خ شهید حجت سوری-نیستان هفتم-شماره 62/3-معاونت امور اقتصادی-وزارت امور اقتصادی و دارایی- کدپستی: 19448-4144 تلفن : 2553401-6  فاکس: 2581933

 

 

 

اسفند 84

اسفند 80

علمی - ترویجی

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  وزارت امور اقتصادی و دارایی

23

تهران-ص.پ. 14155-5191 تلفن :8893409 و 8908299       فاکس: 8803719

 

 

*

اردیبهشت 77

اردیبهشت 73

علمی پژوهشی

پژوهشهای روانشناختی - خصوصی

24

تهران-خ آفریقا-کوچه گلفام-شماره 1-          کدپستی 19156       تلفن: 2057069 و 2010616   فاکس:2050338

 

 

 

ابان 82

ابان 78

علمی پژوهشی

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

25

تهران-خ ولیعصر- بالاتر از زرتشت شرقی- کوچه پزشک پور- پلاک 17 کدپستس 15948                تلفن: 8802065 و 8802063  فاکس: 8900526  email : journal@iricss.org

***

 

 

فروردین 83

فروردین 82

علمی - ترویجی

تازه های علوم شناختی

26

تهران خیابان کارگر شمالی  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران- مجله تحقیقات اقتصادی            تلفن : 80264 و 802007 فاکس: 633744

 

 

 

اسفند 84

اسفند 80

علمی پژوهشی

تحقیقات اقتصادی -  دانشگاه تهران

27

مشهد:بلوار سجاد-پلاک 92- ص.پ. 91735-438 تلفن:0511-7682336 فاکس:0511-7621658                           email:geodept@kanoon.nat

 

 

 

اذر 82

آذر 78

علمی - پژوهشی

تحقیقات جغرافیایی -  خصوصی

28

تهران-بلوار کشاورز-مقابل وزارت کشاورزی-    شماره 196- پژوهشکده تعلیم و تربیت             تلفن: 8950676  فاکس: 8951370

 

 

 

مهر 84

مهر 80

علمی - ترویجی

تعلیم و تربیت - وزارت آموزش و پرورش

29

تهران-خ فلسطین-شماره 130ص.پ. 11365-3885 تلفن:659215

 

**

 

خرداد 79

خرداد 75

علمی - ترویجی

تحقیقات اسلامی

30

تهران-خ امام خمینی-شماره 184- کدپستی 11136- سازمان ثبت احوال کشور-                   ص.پ. 11365-669 تلفن:6706050 و 6707133 داخلی 486  فاکس: 6706050

 

 

 

ابان 81

ابان 75

علمی - ترویجی

جمعیت- سازمان ثبت احوال

31

تهران-خ کارگر شمالی-خ پانزدهم-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران- دفتر نشریه حرکت- کدپستی14398                   تلفن 8009995 و 8009990     داخلی 22         مستقیم 630001  فاکس 8021526 و 8021527 email : barakat@ut.ac.ir

 

 

 

دی 84

دی 80

علمی - پژوهشی

حرکت - دانشگاه تهران

32

تهران خیابان انقلاب دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی معاونت پژهشی دانشکده  تلفن : 6112530

***

 

 

خرداد 81

خرداد 80

علمی - ترویجی

حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

33

تهران خیابان طالقانی نبش فرصت شمالی شماره 140 کدپستی 15836-36834                   تلفن 8825071-5  فاکس 8823812 و 8829593

 

 

*

خرداد 80

خرداد 76

علمی - ترویجی

حقوقی - دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

34

تهران- شمال بزرگراه رسالت روبروی مصلای بزرگ تهران مجتمع امام خمینی ص.پ. 6991/ 15875      تلفن : 2- 8153681    فاکس 8831817

 

 

 

مهر 84

مهر 80

علمی - ترویجی

خرد نامه صدرا - خصوصی

35

تهران خیابان کارگر شمالی شماره 115             ص.پ. 6468-14155 تلفن6415308-6498482         فاکس :6419752

***

 

 

خرداد 81

خرداد 80

علمی - پژوهشی

دانشور - دانشگاه شاهد

36

تهران خیابان پاستور ص.پ. 156-13165         تلفن : 8266026

 

 

 

اردیبهشت 82

اردیبهشت 78

علمی - ترویجی

رساله التقریب - مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی

37

تهران ص.پ. 6585 - 15875 تلفن 8839186 دفتر مجله 9- 8831161 داخلی 379

 

 

 

دی 85

دی 81

علمی - ترویجی

رشد آموزش زبان

38

تهران ک.پ. 15166 میدان افریقا خیابان الوند شماره 31 ص.پ. 6574- 14155  تلفن 8770436-8 فاکس 8776058                                                                  email: editor@nrcir.org

 

**

 

دی 79

دی 75

علمی - ترویجی

رهیافت -  شورای پژوهشهای علمی کشور

39

تهران ص.پ. 619-13185 بزرگراه جلال ال احمد دانشگاه تربیت مدرس گروه روانشناسی              e-mail:journal @iranapsv.net

 

 

 

بهمن 82

بهمن 78

علمی - پژوهشی

روان شناسی -  انجمن روان شناسی

40

تهران خیابان شهید با هنر خیابان شهید اقایی ص.پ. 395-1793 تلفن : 2802658-9               فاکس : 2802649

***

 

 

دی 82

دی 81

علمی - ترویجی

سیاست خارجی- وزارت امور خارجه

41

تهران ونک دانشگاه الزهرا ک.پ. 93 89 1176 دفتر معاونت پژوهشی تلفن : 9- 8044051 داخلی 212

***

 

 

تیر 81

تیر 80

علمی - پژوهشی

علوم انسانی - دانشگاه الزهرا

42

 تهران-تقاطع بزرگراه جلال ال احمد و شهید چمران- دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده علوم انسانی

 

 

*

تیر 77

تیر 73

علمی - پژوهشی

the journal of hum anities                    مرکز تحقیقات علمی کشور            

43

اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ک.پ. 81744    تلفن : 7932643 -0311   دورنگار:6683116

 

 

 

دی 81

دی 77

علمی - ترویجی

دانشکده علوم اداری و اقتصادی-دانشگاه اصفهان

44

اهواز دانشگاه شهید جمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی          ص.پ. 61355-139 تلفن: 0611-3333910  داخلی 26                    فاکس 3333911

 

 

 

تیر 83

تیر 79

علمی - پژوهشی

علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه چمران

45

شیراز دانشگاه شیراز مجله علوم انسانی و اجتماعی     ص.پ. 11         ک.پ. 745                تلفاکس : 0711 672292

 

 

 

مهر 82

مهر 78

علمی - پژوهشی

علوم اجتماعی و انسانی - دانشگاه شیراز

46

زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ادبیات و علوم انسانی      ص.پ. 655- 98135   تلفن : 440420         فاکس : 440085

 

 

 

تیر 82

تیر 78

علمی - ترویجی

علوم انسانی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

47

تهران خیابان دکتر شریعتی- سه راه ضرابخانه خیابان شهید گل نبی(کتابی سابق) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی            e-mail : socjournal @atu.ac.ir

 

 

 

ابان 82

ابان 78

علمی - ترویجی

فصلنامه علوم اجتماعی - دانشگاه طباطبایی

48

تهران ص.پ. 14155-1589

***

 

 

خرداد 83

خرداد 82

علمی - پژوهشی

علوم جغرافیایی- انجمن جغرافیای ایران

49

تهران کارگر شمالی خ دوم پلاک 25               email : irpsychoscience@yahoo.com

***

 

 

اردیبهشت 83

اردیبهشت 82

علمی - ترویجی

علوم روانشناختی

50

تهران خیابان افریقا کوچه اناهیتای غربی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه کتاب -کدپستی 19تلفن8788971                         e-mail : faslnameh @nli.ir

 

 

 

مهر 84

مهر 80

علمی - ترویجی

کتاب -کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

51

تهران خیابان انقلاب -دانشگاه تهران -کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد -دفتر کتابداری                   ص.پ. 6575-14155 کدپستی 14176                تلفن 6112930      فاکس : 4563298

 

 

 

اردیبهشت 84

اردیبهشت 80

علمی - ترویجی

کتابداری - دانشگاه تهران

52

مشهد حرم مطهر کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ص..پ.117 تلفن : 2211154 -0511         فاکس: 2220845                                          email : libastan@imamreza.or.ir

 

 

 

دی85

دی 81

علمی - ترویجی

کتابداری و اطلاع سانی - آستان قدس رضوی

53

تهران خیابان شهید بهشتی خ شهید احمد قصیر(بخارست) خ دوم پلاک 33 تلفن : 87348634  فاکس 8764792                                         قم: خیابان صفاییه کوچه 25 پلاک 27            تلفن 7731983                                               email : qabasat@islamic.iict.org             

 

 

 

خرداد 83

خرداد 79

علمی - ترویجی

قبسات - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

54

تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی-دفترر مجله مدرس ص.پ. 14115-111               تلفن 801001 داخلی 3623  فاکس 8028236        email: modaresh@modares.ac.ir

***

 

 

خرداد 81

خرداد 80

علمی - پژوهشی

مدرس - دانشگاه تربیت مدرس

55

تهران-خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه کاریابی شماره 42 تلفن 8896780 و 8771803 و  8879384-5            email : imre@moe.or.ir        

 

 

 

 

 

 

مدیریت و توسعه- موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت    

56

مشهد ص.پ. 366 - 91735 دفتر مجله مشکوه تلفن : 827082 و 821033-5

***

 

 

تیر 81

تیر 80

علمی - ترویجی

مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

57

تهران خیابان شهید با هنر خ شهید آقایی     ص.پ. 19395/1793 تلفن سر دبیر : 2802675 فاکس : 2802649 تلکس : 212324

 

 

 

اسفند 85

اسفند 81

علمی - ترویجی

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

58

تهران بلوار کشاورز خیابان شهید نادری(سهیل) پلاک 20 ص.پ. 4576/ 14155 تلفن : 90-8972187 دورنگار :8969565     e-mail: merc@irost.com

 

 

 

مرداد 84

مرداد 80

علمی - ترویجی

مطالع خاورمیانه - مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتزیک خاورمیانه

59

تهران خیابان ولیعصر خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر شماره 78         ص.پ. 6479 - 14155 تلفن : 14 -8770011      فاکس : 8770017

 

 

 

اسفند 83

اسفند 81

علمی - ترویجی

مطالعات مدیریت - دانشگاه علامه طباطبایی

60

تهران خیابان شهید مطهری دانشکده الهیات دانشگاه تهران ک .پ.15 تلفن : 8742829          فاکس : 8742632

 

 

*

مرداد 78

مرداد 74

علمی - پژوهشی

مقالات و بررسیها - دانشگاه تهران

61

تهران کد پستی 14137 ص.پ. 14395/773    فاکس : 8013524                                         

e-mail: noc@shariati.ut.ac.ir

 

 

 

مهر 84

مهر 80

علمی - پژوهشی

نامه علوم اجتماعی -دانشگاه تهران

62

تهران خیابان شهید احمد قصیر(بخارست) نبش خیابان سوم شماره 8 ص.پ.6394 -15875     تلفن : 8712281 - 8710687 فاکس 8723285

 

 

 

بهمن 82

بهمن 78

علمی - پژوهشی

نامه فرهنگستان

63

قم-45 متری صدوق -دانشگاه مفید           ص.پ.3611- 37185 تلفن : 0251-925761-3        e-mail: q.i@mofidu.ac.ir

 

 

 

بهمن 83

بهمن 79

علمی - پژوهشی

نامه مفید -دانشگاه مفید

64

تهران-خ شهید مفتح- شماره 49- دانشگاه تربیت معلم- موسسه زبان های خارجی-                  ص.پ. 15815-1649

 

 

 

 

 

 

Iranian Journal of applied linguistics                               زبانشناسی کاربردی-دانشگاه تربیت معلم

65


موضوعات مرتبط: روش تحقیق، علوم رفتاری، تحقیقات آموزشی، پرو‍‍‍‍‍زه تحقیقاتی، مطالعات زنان، مجلات علمی scientific journals
[ دوشنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 23:29 ] [ مدیر گروه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری
Behavioral Research Information Center
BRIC "BRIC"
Religion. Value. Believe. Behavior. Generation. Gender. Knowledge. Community. Nation. People. Clothes. Culture. Behavioral Sciences. Social Psychology. Statistics. Assessment and measurement. Questionnaire. Scale. Method. Education. Women. Men. Work . Social role. Parents. Norm. R. Research دین ارزش اعتقاد رفتار نسل جنسیت دانش جامعه
ملت مردم لباس فرهنگ علوم رفتاری روانشناسی اجتماعی آمار سنجش و اندازه گیری پرسشنامه مقیاس روش آموزش زنان مردان کا ر نقش اجتماعی خانواده پدرمادر هنجار تحقیق.پژوهش
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت